Uluslararası Sınavlar

IB Nedir?

0

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu diğer adıyla IB; ilk olarak, 1968 yılında İsviçre´nin Cenevre şehrinde, ticari olmayan bir kurum olarak kurulmuştur. O günden bu zamana tüm dünyada kabul edilmiş en yetkin, en akılcı ve en işlevsel eğitim programıdır. Bu yazımızda IB nedir sorunun cevabını sizler için derledik.

IB Nedir?

 • Organizasyonun kuruluş amacı; lise ya da üniversite eğitimini yurt dışında sürdüren öğrencilerin okudukları müfredat programının ortak ve evrensel olarak yürütülmesidir.
 • IB Programı 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmıştır. Ayrıca, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir eğitim programıdır. IB Programını seçmiş lise öğrencileri, final sınavları sonunda başarılı olmaları durumunda uluslararası geçerliliği olan IB Diplomasını almaktadırlar. 
 • Türkiye´de ise IB programı, üniversiteye giriş öncesi akademik alanlar dikkate alınarak MEB gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır.
 • Liselerin ikinci senesinde (10.sınıf) öğrenciler bu diplomaya hazırlık yılını okumaktadırlar. 
 • Bu yıla “Pre-IB” yılı adı verilir. Öğrencilerin gelecekteki meslek seçimlerine göre belirleyecekleri dersler istikametinde IB programı için alıştırma yılı, bir nevi oryantasyon yılıdır.

IB Programı Öğrencilere Neler Kazandırır?

IB nedir sorusundan sonra sorulması gereken sorudur. Bu açıdan, IB programını öğrencilere şunları kazandırmayı hedeflemektedir: 

 • Öğrencilerin zamanlarını en verimli şekilde kullanarak kendilerine en uygun çalışma yöntem ve tekniklerini geliştirmelerine yardımcı olmak. 
 • Araştırma becerilerini ve ayrıca yeteneklerini geliştirmek.
 • Yazı yazma yeteneklerini geliştirmelerine sağlamak ve böylece en etkili ve akıcı bir dille düzyazı, makale ve deneme türünde yazılar yazabilmelerini sağlamak. Aryıca, sözlü yorumlar sunabilir düzeye gelmelerini sağlamak. 
 • Kendilerine özgün, bağımsız veya eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek; 
 • Bireysel gelişimlerine, kendilerine ve çevrelerine karşı sorumluluk bilincini geliştirmelerine yardımcı olmak.

IB Nedir: Öğrencileri Neler Bekliyor?

Programa katılan öğrenciler, altı temel grubun her birinden, verilen dersler dahilinde bir ders seçmek zorundadır. Türkiye’de, Anadil ve Sosyal Bilimler dersleri Türkçe olarak, diğer dersler ise İngilizce olarak uygulanmaktadır.

1.Grup: Dil A1- Öğrenci en başarılı olduğu dilde (genellikle bu anadili olmakta) edebiyat çalışmaları yapılmaktadır.

2.Grup: Dil A2- İkinci bir dilde başarılı olan öğrencilerle işlenen dil ve edebiyat dersi.

3.Grup: Birey ve Toplum- Ekonomi, ITGS, İşletme ve Yönetim, Felsefe ya da Psikoloji.

4.Grup: Doğa Bilimleri- Biyoloji, Kimya ya da Fizik.

5.Grup: Matematik- İleri Düzey Matematik ya da Standart Düzey Matematiksel Yöntemler.

6.Grup: Seçmeliler – Öğrenciler ilk beş gruptan ders seçebilecekleri gibi, ayrıca okul müfredat programına göre özel onay almış farklı bir ders de seçebilirler.

ALTI DERS GRUBU DIŞINDAKİ ZORUNLULUKLAR

 • BİTİRME TEZİ: IB Programının önemli parçalarından biri “Bitirme Tezi” adı verilen kompozisyondur. Öğrencinin seçtiği altı dersten birine ait bir konunun; program içerisinde ilgi duyduğu bir konu üzerinde okuldan danışman bir öğretmen gözetiminde hazırladığı en az 4000 kelimeden oluşmaktadır. Bu sayıya, dipnot ve kaynakça dahil edilmemektedir.
 • BİLGİ KURAMI: Bu derste bilginin çeşitli biçimlerinin kökeni ve geçerliliği incelenmektedir. Öğrenciler, bilginin keşfi ve oluşmasına ilişkin kişisel bir bakış açısı geliştirmeyi öğrenmektedir. Bu ders, IB Programı’na özgüdür. İki yıllık müfredat programına yayılmaktadır ve en az 100 saat görülmektedir.
 • YARATICILIK, ETKİNLİK, HİZMET: IB felsefesinin temelinde, “bireyin bir bütün olarak eğitimi” görüşü vardır. Bundan sebep her diploma alacak öğrenci, CAS çalışmasında yer almak zorundadır. Ayrıca, iki yıl içinde çalışma saati 150 saati aşmalıdır. Bu alanda yeteri kadar çalışma yapılmaz ise öğrenci diploma almaya hak kazanamaz.
Yaşasın Eğitim
Yaşasın Eğitim, eğitim alanında tüm paydaşlara yararlı bilgi sunmak amacıyla bu alanda yayınlanan ulusal ve uluslararası eğitimi konu alan bilimsel çalışmaların yayınlandığı bir platformdur.

Geri Alma Alıştırması

Önceki Makale

Safia İle Tanışın: Bir Afgan Mülteci Pakistan’da Hayallerinin Peşinden Gidiyor

Sonraki Makale

Bize Ulaşın

Email: info@conthealthme.com

Managed by Conthealhtme

Login/Sign up

Bize Ulaşın

Email: info@conthealthme.com

Managed by Conthealhtme