UNESCO

İkinci Bir Şans: Ürdün’deki Suriyeli Mülteciler Bölüm 1

0

Ürdün Eğitim Bakanlığı ile yapılan bu röportajda, Planlama ve Eğitim Araştırmaları Müdürlüğü Müdürü Dr Najwa Alqubelat, Eğitim Araştırmaları Müdürlüğü Müdürü Dr Yousef Abu Al-Shaer ve Araştırmacı Dr. Adnan Al-Omari, derinlemesine tartışıyorlar. Herkes için öğrenme fırsatları sağlamak için mevcut girişimlerin yanı sıra zorluklar. 

Bugün Ürdün’de ve özellikle ortaöğretim düzeyinde mülteci eğitiminin durumu nedir? 

Sınırlı kaynaklara ve yeteneklere rağmen, Eğitim Bakanlığı, Ürdün Haşimi Krallığı’ndaki tüm çocuklara eğitim hizmetleri sağlamayı taahhüt etmiştir. Geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca, eğitim sisteminin komşu ülkelerden gelen mülteci akınına verdiği yanıt, sistemin altyapısı üzerinde bir yük haline geldi, sınırlamalarını ortaya çıkardı, insan ve maddi kaynakları tüketti ve öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini etkiledi. Bununla birlikte, Ürdün’deki eğitim sisteminin yerinden edilmeye en iyi şekilde yanıt vermesini sağlamak ve mülteciler için kaliteli eğitim sağlamak için Eğitim Bakanlığı, Ürdün’deki yerinden edilmiş Suriyeli çocukların uluslararası anlaşmalar doğrultusunda eğitime erişim hakkının ortakları ve destekçileriyle işbirliği yaptı. Buna göre, Ürdün, mali kısıtlamalar nedeniyle okulu bırakan öğrenciler sorununu ele almak için yerinden edilmiş bireylere ücretsiz eğitim ve mali teşvikler sağladı ve ayrıca Ürdünlü olmayan öğrencilerin Ürdün okullarına kabul edilmesi ve onları Ürdünlü öğrencilerle entegre etmek için resmi prosedürleri kolaylaştırdı. Bakanlık ayrıca, normal okul saatlerinde dersliklerin tam kapasiteye ulaşmasının ardından çifte vardiya sistemini benimsedi ve mültecilere kaliteli eğitim sunmak için mülteci kamplarında okullar açtı. Mali nedenlerden dolayı okulu bırakma sorunuyla uğraşmak dışında, eğitim sistemi ve onu destekleyen taraflar, mültecilere en yüksek kalitede ortaöğretim eğitimi almaları için akademik, mesleki ve mesleki konularda tüm olası fırsatları sağlamaya heveslidir.

Bakanlık tarafından alınan başlıca önlemler nelerdir? 

Ürdün Eğitim Bakanlığı, mültecileri eğitim sistemine entegre etmeye ve onlara öğrenme hakkı vermeye yönelik girişimler yoluyla Suriyeli mülteci çocuklara eğitim sağlamak için uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı da stratejik eğitim planlarında önemli değişiklikler yaparak mülteci kamplarında okullar kurarak örgün eğitime erişimi genişletmek ve çift vardiyalı bir sistemle daha fazla okul yeri eklemek için birçok kuruluşla ortaklık kurdu. Mültecilerin kaçırdıkları okul zamanını telafi etmelerine yardımcı olmak için telafi edici kurslar ve dersler de mevcuttur ve belgesiz öğrencilerin okullara kayıtlarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için destek sağlanmaktadır. Diğer girişimler arasında, zor durumdaki öğrencilere ücretsiz ders kitapları sağlanması, okullara kaydolmayı teşvik etmek için halkı bilgilendirme kampanyaları başlatmak, talebi karşılamak için geçici öğretmenleri (iş sözleşmeli) işe almak ve eğitmek ve öğretmenlere zor durumlarda öğrencilere nasıl yardımcı olacakları konusunda özel eğitim sağlamak. Bu girişimler, Bakanlık tarafından alınan diğer önlemlerle ve IIEP dahil uluslararası kuruluşların desteğiyle, ilgili bakanlıkları ve ulusal kurumları harekete geçirmiş ve hem mülteci öğrencilerin eğitime kazandırılması hem de örgün eğitim için daha fazla fırsat sağlanması yönündeki çabaları pekiştirmiştir.

En büyük zorluklardan bazıları nelerdir? 

Son yıllarda Ürdün’e yoğun mülteci akını, eğitim hizmetlerine olan talebin artmasına neden oldu. Bu, bazı öğrencilerin kaliteli örgün eğitim alma fırsatını kaçırması da dahil olmak üzere bir dizi zorluk yarattı. Bakanlık, hükümetin bilgi ekonomisini teşvik etme hedefleri doğrultusunda kaliteli eğitim alabilmeleri için mülteciler de dahil olmak üzere Ürdün’de ikamet eden tüm bireylere öğrenim fırsatları sağlamaya heveslidir. O zamanki bağlam göz önüne alındığında, okul altyapısı ve özümseme kapasitesi, herkes için öğrenme fırsatları sağlama çabalarının gerçekleştirilmesini engelleyen en önemli zorluklar arasındaydı. Ele alınması gereken konular arasında okullardaki öğrenci yoğunluğunun yüksek olması, çok sayıda kiralık okul kurmanın ve özel ihtiyaçları olanlar da dahil olmak üzere öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alan yeni okulların inşa edilmesinin ve sürekli bakımlarının sağlanmasının zorlukları. Diğer bir zorluk, öğrencilerin ekonomik nedenlerle örgün eğitimi bırakmaları ve öğrencilerin okulda kalmaları için mali teşviklerin olmaması nedeniyle işgücü piyasasına girmeleriydi. Okula gitmeyen bireyler ve belirli zamanlarda Ürdün’deki mülteci sayısı hakkında da bilgi azdır. Bu sorunlar, Bakanlığın orta öğretim programları oluşturma ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarını dikkate alan eğitim uzmanlıkları sağlama ve yeterli insan kaynağı, altyapı ve finansman sağlayarak optimal stratejik planlama yapma çabalarını engellemektedir.

Kaynak: UNESCO

Ahmet Taşhan
Ahmet Taşhan, Marmara Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli dergilerde eğitim üzerine yazılar yazmakta olup Yaşasın Eğitim platformunun Editörlüğünü üstlenmektedir.

  Çeşitlilik ve Katılım: Konuşmaları Başlatmak Ve Birlikte Olumlu, Pratik Adımlar Atmak

  Önceki Makale

  Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nü Kutluyoruz!

  Sonraki Makale

  Bize Ulaşın

  Email: info@conthealthme.com

  Managed by Conthealhtme

  Login/Sign up

  Bize Ulaşın

  Email: info@conthealthme.com

  Managed by Conthealhtme