Uluslararası Sınavlar

ISEE Sınavı Nedir?

0

ISEE sınavı, bağımsız okullar tarafından uygulanan bir giriş sınavıdır. Tam adı Independent School Entrance Examination’dır. Diğer taraftan, Türkçe adı ise Bağımsız Okul Giriş Sınavı olarak kabul edilir.

ISEE Sınavı Nedir?

 • ISEE, Eğitim Kayıtları Bürosu tarafından geliştirilmektedir.
 • Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birçok bağımsız okulda uygulanmaktadır.
 • Measurement Incorporated tarafından yönetilmektedir.
 • ISEE sınavı, SSAT (diğer adıyla Ortaokul Kabul Testi) ile paralellik göstermektedir.
 • Öğrencilere ISEE sınavına girdiklerinde iki defadan beşer dakikalık ara verilmektedir.
 • İlk mola Nicel Akıl Yürütme bölümünden sonra verilmektedir.
 • Diğeri ise Matematik Başarı Bölümünden sonra verilmektedir. 
 • Mola süresince öğrenciler tuvaleti kullanabilmekte, konuşabilmekte veya yemek yiyebilmektedir. 
 • Ancak, öğrencilerin testi tartışmalarına izin verilmez.

ISEE sınavı için dört seviye bulunmaktadır. 

 • Birinci seviyeye İlköğretim seviyesi adı verilir. Ayrıca, 2-4. sınıflar için kullanılmaktadır. 
 • Sonra Alt seviye gelmektedir. 5-6. sınıflar için kullanılmaktadır. 
 • Daha sonra Orta seviye gelmektedir. 7-8. sınıflar için kullanılmaktadır. 
 • Son olarak Üst seviye gelmektedir. Bu düzey ise 9-12. sınıflar için kullanılmaktadır. 

Tüm seviyeler beş bölümden oluşmaktadır. 

 1. Sözel Akıl Yürütme
 2. Sayısal Akıl Yürütme
 3. Okuduğunu Anlama
 4. Matematik Başarısı 
 5. 30 dakikalık bir deneme 

ISEE Sınav Bölümleri

Sözel Akıl Yürütme 

 • Bu kısım iki bölümden ya da kısımdan oluşmaktadır.
 • Birinci bölüme “eş anlamlılar” denmektedir. 
 • Diğer bölüm ise “cümle tamamlama” adı verilmektedir. 
 • Bu bölüm öğrencinin kelime bilgisini ve muhakeme yeteneğini ölçmektedir.
 • Eş anlamlılık bölümünde, öğrenciden soruda geçen söz konusuna benzer anlama sahip bir kelimeyi seçmesini istenmektedir. 
 • Cümle Tamamlama bölümünde ise, öğrenciden soruda yarım bırakılan cümleyi doğru bir şekilde tamamlanması istenmektedir. 
 • Üst ve Orta Düzeylerde 40 soru sorulmaktadır. 
 • Alt Düzeyde ise 34 adet bulunmaktadır.
 • Her iki düzeyde de verilen süre 20 dakikadır.

Sayısal Akıl Yürütme

 • Alt Seviyede 38 soru sorulmaktadır. 
 • Üst ve Orta Seviyelerde ise 37 adet bulunmaktadır. 
 • Her iki düzeyde de verilen süre 35 dakikadır.
 • Alt Seviye kelime problemlerinden oluşmaktadır. 
 • Orta ve Üst Seviye ise kelime problemlerinden ve sayısal karşılaştırmalardan oluşmaktadır.
 • ISEE sınavı matematik bölümündeki tüm sorular, Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (kısaca NCTM) Standartları’na uygundur. 

ISEE sınavı, Sayısal Akıl Yürütme bölümü için genellikle aşağıdaki NCTM dizilerini kullanmaktadır:

 • Sayılar ve ayrıca İşlemler
 • Cebir
 • Geometri
 • Ölçüm
 • Veri Analizi ve Olasılık
 • Problem çözme

Okuduğunu Anlama 

 • Alt Seviyede 25 soru sorulmaktadır.
 • Verilen süre 25 dakikadır.
 • Orta ve Üst seviyelerde ise 36 adet bulunmaktadır.
 • Süre 35 dakikadır.
 • Alt Seviye, içinde beş soru barındıran beş okuma parçası içermektedir. 
 • Orta ve Üst düzeyler ise, içinde altı adet barındıran altı okuma parçası içermektedir. 
 • Pasajlar konu olarak tarih, bilim, edebiyat ya da çağdaş yaşamla ilgilidir.

Soru türleri altı kategoriye ayrılmaktadır:

 • Ana Fikir 
 • Destekleyici Fikirler 
 • Çıkarım 
 • Kelime Bilgisi 
 • Düzenleme/Mantık
 • Ton/Stil/Figüratif Dil.

Matematik Başarısı 

 • Alt seviyede 30 soru sorulmaktadır.
 • Verilen süre 30 dakikadır.  
 • Orta ve Üst seviyede 47 adet bulunmaktadır. 
 • Verilen süre ise 40 dakikadadır. 
 • Bu bölümdeki sorular NCTM standartlarından soruları içermektedir.

Deneme 

 • Her üç düzeyde de öğrenciler, başvurduğu okullara sunmak için bir kompozisyon yazmalıdır. 
 • Konular rastgele dağıtılmaktadır 
 • Öğrenciler siyah veya mavi kalem kullanabilmektedir. 
 • Verilen süre 30 dakikadır. 
 • Yazı puanlanmamaktadır. 
 • Fotokopisi alınıp öğrencinin başvurduğu okullara gönderilmektedir.
Yaşasın Eğitim
Yaşasın Eğitim, eğitim alanında tüm paydaşlara yararlı bilgi sunmak amacıyla bu alanda yayınlanan ulusal ve uluslararası eğitimi konu alan bilimsel çalışmaların yayınlandığı bir platformdur.

Yaşam Becerileri: Moda Kelimeden Yapı Taşına

Önceki Makale

“Harika Bir Topluluk”: Toronto Öğrencileri, Üniversite Aile Konutlarının Faydaları Hakkında Bölüm 2

Sonraki Makale

Bize Ulaşın

Email: info@conthealthme.com

Managed by Conthealhtme

Login/Sign up

Bize Ulaşın

Email: info@conthealthme.com

Managed by Conthealhtme