UNESCO

Krizde Etkili Liderlik: Eğitim Bakanlıkları İçin Gerekenler Bölüm 1

0

Herhangi bir krizde olduğu gibi, ister çatışma, ister doğal tehlikeler veya iklim değişikliği olsun, sağlıkla ilgili acil durumlar sadece öğrencilerin ve öğretmenlerinin güvenliğini ve refahını değil, aynı zamanda marjinal gruplarla, (yerinden edilmiş aileler, kız çocukları ve kadınlar , özel ihtiyaçlar) öğrenciler genellikle orantısız bir şekilde acı çekerler.

Herkes için eğitimi korumak için, eğitim bakanlıkları güçlü bir liderlik rolü üstlenmelidir. Ancak, kriz sırasında etkili liderliği ne yapar veya bozar? Bir eğitim sisteminin başındakiler, personelini ve topluluklarını nasıl harekete geçirebilir? Sağlık ve insani yardım ortakları gibi diğer ilgili bakanlıklarla nasıl önemli bağlantılar kurabilir?

1. Siyasi iradeyi hükümetin en üst düzeyinde teşvik edin

Hükümetin en üst seviyesi eğitim sağlamayı taahhüt ettiğinde, koşullar ne olursa olsun, eğitim bakanlığı kaynakları harekete geçirebilir, politikaları uygulayabilir. İzleyebilir ve acil bir durum geliştikçe yanıtları uyarlayabilir. Ek olarak, seçilen politikaların faydaları ve potansiyel zorlukları hakkında açık iletişim, yalnızca birleştirilmiş gündemleri değil, aynı zamanda destekleyici bir kamuoyu da sağlayabilir.

IIEP-UNESCO’da eğitim politikası ve planlama uzmanı olan Anna Seeger, “Ürdün’de güçlü siyasi irade, Eğitim Bakanlığı’nın liderlik edebileceği, zorluklarla yüzleşebileceği ve eğitimi her şeyin önüne koyan planlar oluşturabileceği bir ortam yarattı” diyor. “Majesteleri, Ürdün Kralı II. Abdullah da eğitim reformuna yüksek sesle ilgi göstererek bu tonu belirlemeye yardımcı oldu.”

2. Kriz için hükümler içeren politikalar ve planlar geliştirin

Bir krizin tam boyutunu tahmin etmek zor. Ancak eğitim bakanlıkları hazır olduklarında güçlü tepkiler verebilirler. Ürdün’de, Suriyeli mültecilerin hızlı akını, eğitim yetkililerini okul sistemini boğmamakla birlikte yeni öğrenme çözümleri bulmaya itti. Bu deneyim, Eğitim Bakanlığı’na eğitimdeki eşitsizlikleri en başından ele almaları ve diğerlerinin yanı sıra Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi Merkezi ile koordinasyon içinde olmaları gerektiğini gösterdi.

Seeger, “Bakanlık, bu dersleri, eğitim sistemini gelecekteki şoklardan korumak için mevcut Eğitim Stratejik Planı ve Kriz ve Risk Yönetimi planında belirtildiği gibi uzun vadeli planlamaya uyguladı” diyor.”Bu önceki yatırım, pandemi sırasında bir dizi öğrenme çözümünün yanı sıra telafi programları ve okula dönüş kampanyaları sundukları için şimdi gerçekten karşılığını veriyor.”

Burkina Faso’da, önceki eğitim planları da COVID-19’a verilen yanıt hakkında bilgi veriyor: İlk olarak savunmasız bölgelerdeki güvensizlik zamanlarında yayınlanan eğitim radyo programları, ülke çapında krizden etkilenen öğrencilere ulaşmak için yükseltildi.

3. Her düzeyde hükümet aktörleriyle yakın işbirliği içinde çalışın

Eğitim bakanlıklarının, alt-merkezi eğitim ofisleri, okullar ve topluluklar ile koordinasyon içinde hızlı ve kararlı eylemleri tanımlayabilmesi gerekir. Yerel risklerin ve kapasitelerin daha fazla farkında olan alt-merkez karar vericileri ve eğitim aktörlerini içeren eğitim sistemleri, eğitimin sürekliliğini sağlamak için daha iyi yerleştirilir.

Örneğin Ürdün’de, Amman’daki Eğitim Bakanlığı, okulları yeniden açmaya hazırlanırken Eğitim Saha Müdürlükleri ile birlikte çalışıyor. Bakanlığın pandeminin başlangıcında uygulamaya koyduğu çevrimiçi öğrenme araçlarına erişimi olmayan mülteciler de dahil olmak üzere savunmasız öğrencilerin ihtiyaçlarına özellikle bakıyorlar.

Kaynak: UNESCO

Ahmet Taşhan
Ahmet Taşhan, Marmara Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli dergilerde eğitim üzerine yazılar yazmakta olup Yaşasın Eğitim platformunun Editörlüğünü üstlenmektedir.

  Andy Lewis İle Revizyonu Yeniden Düşünmek

  Önceki Makale

  Çalışma Bulguları, COVID-19 Hakkındaki Yanlış İddiaların Tekrar Tekrar Çürütülmesi Gerektiğini Gösteriyor

  Sonraki Makale

  Bize Ulaşın

  Email: info@conthealthme.com

  Managed by Conthealhtme

  Login/Sign up

  Bize Ulaşın

  Email: info@conthealthme.com

  Managed by Conthealhtme