UNESCO

Krizde Etkili Liderlik: Eğitim Bakanlıkları İçin Gerekenler Bölüm 2

0

4. Güçlü ve esnek bir bilgi sistemi geliştirin

Kaliteli eğitim verileri çok önemlidir, ancak kriz zamanlarında toplanması zordur. IIEP-UNESCO eğitim politikası analisti Jean Claude Ndabananiye, “Ayrıntılı, ayrıntılı veriler, kimin en fazla risk altında olduğunu belirleyerek finansmanı harekete geçirmeye ve etkili ve hedefli bir müdahaleye rehberlik ederek bir krizden kimin ve nerede etkilendiğini gösterebilir” diyor. Burkina Faso’da, Eğitim Bakanlığı’nın bilgi sistemi zaman içinde krizlere dayanıklı hale gelecek şekilde gelişmiştir. Güvensizlik 2015’te ilk kez tırmandığında, özellikle şiddet nedeniyle yerinden edilen çocukların sayısındaki artışla birlikte, verilere yönelik yeni talepler katlanarak arttı. IIEP-UNESCO’nun desteğiyle, Bakanlık ve ortakları hızla harekete geçebildi ve yaklaşımlarını yerinden edilmiş çocuklar hakkında iki haftada bir veri toplayabilecek şekilde uyarladı.

Ndabananiye, “Bu veriler, yerinden edilmiş öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için daha güçlü bir müdahale planı oluşturmaya yardımcı olması açısından çok önemliydi. Ayrıntılı veri toplama kapasitesi şimdi COVID-19’a yanıt vermede çok yardımcı oluyor.”

5. Risk yönetimi için insan kaynakları ve organizasyon yapılarının güçlendirilmesi

Eğitim bakanlıkları, çeşitli yönetişim düzeylerinde bir Risk ve Kriz Yönetimi birimi gibi insan kaynaklarına ve organizasyonel yapılara halihazırda yatırım yaptıklarında, kriz zamanlarında liderlik etmek için daha güçlü bir konumdadır. Burkina Faso’da, Bakanlığın Acil Durumlarda Eğitim Teknik Sekreterliği ilk olarak yerinden edilmiş öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kuruldu. Şimdi, ülkenin temel ve yaygın eğitim için COVID-19 müdahalesine öncülük ediyor.

Kenya’da, pandemi ile ilgili mevcut zorluklar, merkezi Bakanlıkta bir Acil Durumlarda Eğitim Birimi inşa etme ve ülke çapında etkili kriz yönetimini kurumsallaştırmak için Acil Durumda İlçe Eğitim Komiteleri kurma taahhüdüne de yol açmıştır.

6. İnsani müdahaleleri ve kalkınma planlarını uyumlu hale getirin

Krizler sırasında, hızlı hareket eden insani müdahaleler, uzun vadeli kalkınma planlarıyla uyumlu olmalıdır. Aynı zamanda, uzun vadeli hedefler, kriz sonrası değişen gerçekleri de hesaba katmalıdır. Eğitim bakanlıkları ve ortakları, insani kalkınma bağlantısına yatırım yaparak, mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanımının yanı sıra tutarlılığı da sağlayabilirler. Eğitim sektöründe bu, bakanlıkların planlarını, önceliklerini ve hedeflerini ayarlamasını gerektiriyor.

Ürdün’de Eğitim Bakanlığı, eğitim sektörü plan hedeflerini COVID 19 sonrası dünyayı yansıtacak şekilde revize etmeyi planlıyor. Kenya’da Bakanlık, okulların kapanmasının ulusal eğitim hedefleri üzerindeki etkisini inceleyecek ve Burkina Faso, Acil Durumda Eğitim stratejisini pandemilerle ilgili riskleri entegre etmek için revize ediyor.

İyileşme yolunda dayanıklılık oluşturmak

Bir dizi kriz yaşayan ülkelerde, en etkili bakanlık liderliği, yanıtların neden çok yönlü olması gerektiğini göstermiştir. En savunmasız olanlara ulaşmaya odaklanan kısa vadeli çabalardan, yerel ve yerel çözümlere bağlı ileriye dönük stratejilere kadar. Güçlü liderlik, ancak insani ve kalkınma dünyaları sürdürülebilirliğe ve dayanıklılığa katkıda bulunmak için birleştiğinde gelişebilir.

Bu aynı zamanda eğitimi sonsuza kadar yeniden şekillendirebilecek mevcut COVID-19 krizi için de geçerlidir. Ülkeler, tüm çocukların ve gençlerin güvenli koşullarda öğrenmelerini sağlamak için yeni yollar ararken, güçlü eğitim bakanlığı liderliği küçümsenemez.

Kaynak: UNESCO

Ahmet Taşhan
Ahmet Taşhan, Marmara Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli dergilerde eğitim üzerine yazılar yazmakta olup Yaşasın Eğitim platformunun Editörlüğünü üstlenmektedir.

  Matematiksel Düşünmek ve Çalışmak Bölüm 3: Bir Görev

  Önceki Makale

  Pandemi Sırasında Engellilik Konusunda Farkındalık Yaratmak

  Sonraki Makale

  Bize Ulaşın

  Email: info@conthealthme.com

  Managed by Conthealhtme

  Login/Sign up

  Bize Ulaşın

  Email: info@conthealthme.com

  Managed by Conthealhtme