Uluslararası Sınavlar

Secondary School Admission Test Sınavı Nedir?

0

Bu yazımızda Secondary School Admission Test sınavı diğer adıyla nedir sorusunu ve test bölümünün konularını sınav düzeylerine göre inceleyeceğiz.

Secondary School Admission Test Sınavı Nedir?

1. Kısım: Nicel

Başlangıç ​​Düzeyi: Diğer adıyla EL, Secondary School Admission Test sınavı nicel kısmı otuz nicel maddeden oluşmaktadır. Bu kısmın konuları, 3. ve 4. sınıf matematik müfredatının temeli olarak kabul edilmektedir. Bu konular şunlardır:

 • Sayı doğrusu, özellikleri ve ayrıca işlemlerle ilgili sorular 
 • Cebir ve fonksiyonlar 
 • Geometri ve uzamsal duyu
 • Ölçüm 
 • Olasılık

Orta ve Üst Düzey: Bu seviye Secondary School Admission Test sınavı için iki adet matematik bölümü vardır. Ayrıca, bu bölümlere nicel bölümler adı verilir. 

 • Sorular, sınava giren öğrencinin temel nicel kavramlar, cebir ve geometri hakkındaki bilgilerini ölçmektedir.
 • Bölümlerin her biri 25 sorudan oluşmaktadır.
 • Bölümlerin her birinin süresi 30 dakikadır. 
 • SSAT problemlerinde kullanılmakta olan kelimeler, temel matematiksel işlemleri ifade etmektedir. 
 • Orta Düzey Secondary School Admission Test sınavı nicel bölümlerinde görülen soruların çoğu, en iyi yanıt seçimini belirlemek için uygun kelimelerle yapılandırılmıştır. 
 • Bu sorulardaki asıl zorluk, soruların ne sorduğunu bulmaktır. 
 • Bazı ifadeler yanıltıcı olabilmektedir. 
 • Bu bölümün haricindeki diğer sorular kelime problemleri olarak yapılandırılmıştır. 
 • Bir kelime problemi, genellikle en uygun cevabı belirlemek için yapılması gereken matematiksel işlemleri belirtmez. 
 • Genellikle iki çok benzer çözümü bulunmaktadır. 
 • Bu tür sorular genelde kendilerini birden fazla kez okutmaktadır. 
 • Böylece öğrencilerin zamanını almaktadır.

2. Kısım: Okuduğunu Anlama 

Orta ve Üst Düzey Secondary School Admission Test sınavı için okuduğunu anlama pasajlarına dayalı 40 sorudan oluşmaktadır. 

 • Bu bölümün süresi 40 dakikadır.
 • Genel olarak, bu bölümde iki tür yazı kullanılmaktadır.
 • Birincisi romanlardan, şiirlerden, kısa öykülerden veya denemelerden alıntılar içeren parçalardır.
 • İkincisi ise bir konu hakkında kesin bir bakış açısı sunan argümanlardır. 
 • Okuduğunu anlama bölümü, pasajlar ve pasajlarla ilgili sorular sorarak, öğrencinin anlama yeteneğini ölçmektedir. 
 • Her pasajın ardından pasajın içeriği veya yazarın tarzı, amacı veya bakış açısı hakkında sorular bulunmaktadır. 

Pasajlar, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere çeşitli alanlardan seçilmiştir: 

 • Beşerî bilimler: şiir, sanat, biyografi vb. 
 • Sosyal bilgiler: sosyoloji, ekonomi, tarih vb.  
 • Bilim: zooloji, astronomi, tıp vb.

İlköğretim Düzeyi SSAT sınavlarında ise, bu bölüm, sınıf düzeyine uygun yedi kısa pasajdan oluşmaktadır. 

 • Her bir pasaj dört çoktan seçmeli soru içermektedir.
 • Bu metinler, farklı kültürlerden nesir ve şiir içerebilmektedir. 
 • Öğrencilerden pasajlardaki bilgileri bulmaları ve yakın okuma yoluyla anlam bulmaları istenmektedir. 
 • Aynı zamanda çeşitli basılı metinlerin gerçek, kurgusal ve değerlendirici anlayışlarını göstermeleri istenmektedir. 
 • Sorular, öğrencinin metnin ana fikrini belirlemek için ana fikirleri ve ayrıntıları anladığını göstermesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 
 • Ek olarak, öğrenciden, bir metinde kullanıldığı şekliyle kelime ve deyimlerin anlamlarını (gerçek veya mecaz anlam) belirlemesini istemektedir.
 • Her türlü Secondary School Admission Test sınavı okuduğunu anlama bölümü, öğrenci kaydı için SSAT puanı isteyen bir okulun öğrenciyi okuduğunu anlama bölümlerindeki sınıflara yerleştirilmesi için bir yoldur. 

Secondary School Admission Test Sınavı Nedir?

3. Kısım: Sözel Akıl Yürütme 

Secondary School Admission Test Sınavı Sözel Akıl Yürütme, test kısmının ilk ve en hızlı bölümüdür. Sözlü akıl yürütme, temel olarak kelimelerle ifade edilen kavramları anlamak ve akıl yürütmektir. 

 • Basit akıcılık veya kelime tanıma yerine öğrencinin yapıcı düşünme yeteneğini değerlendirmektedir. 
 • Testin bu bölümü iki bölümden oluşmaktadır. 
 • İlk bölüme “eş anlamlılar” denmektedir. 
 • Diğer bölüme ise “cümle tamamlama” adı verilmektedir. 
 • Bu bölüm 20 eş anlamlı, 20 cümle tamamlama olmak üzere 40 sorudan oluşmaktadır.
 • Cevaplama süresi 20 dakikadır. 
 • Bu sorular öğrencilerin kelime bilgisine ilgilerini ve bu bilgileri uygulama becerilerini test etmektedir. 
 • Sözel Akıl Yürütme becerilerine sahip olmak, kişinin kendine karmaşık konu sorularını anlama ve çözmesini sağlamaktadır.
 • Ayrıca mantıksal akıl yürütme gibi nitelikleri geliştirmesini sağlamaktadır. 
 • Ek olarak geniş bir kelime dağarcığına sahip olmalarını garanti etmektedir.

Orta ve Üst Düzey SSAT sınavlarında, sözlü bölüm 30 eş anlamlı, 30 analoji olmak üzere toplam 60 sorudan oluşmaktadır. Analojiler, birbirinden farklı görünen ancak bazı benzerlikleri bulunan iki şey arasındaki karşılaştırmadır. 

 • Cevaplama süresi 30 dakikadır.
 • Bu bölümde öğrencilerden eş anlamlı sözcükleri belirlemeleri istenmektedir. 
 • Ek olarak analojileri yorumlamaları da istenmektedir.
 • Eş anlamlı sorular öğrencilerin kelime dağarcığını test etmektedir.
 • Analoji soruları ise metinlerdeki fikirleri birbirleriyle mantıksal olarak ilişkilendirme yeteneklerini ölçmektedir.
 • Bağlantılar kurarak ve zaten sahip olunan bilgilere dayanarak aralarındaki ilişkileri görerek şeyleri anlamaya yardımcı olmaktadır. 
 • Analojiler, öğrencilerin bilgiyi aktif olarak işlemesine, önemli kararlar almasına ve anlayışı ve uzun süreli belleği geliştirmesine yardımcı olmaktadır. 
 • İlişkileri göz önünde bulundurmak, eleştirel ve ayrıca yaratıcı düşünmeyi teşvik etmektedir.

Analojide yapılan karşılaştırmalar ile öğrencilerin aşağıdaki becerilerinin ölçülmesi amaçlanır: 

 • Problem çözme 
 • Karar verme becerileri 
 • Algı ve hafıza 
 • İletişim ve akıl yürütme becerileri
 • Okuma 
 • Kelime dağarcığı 

Temel Düzey, diğer adıyla EL SSAT sınavında ise sözlü bölümü iki bölümden oluşmaktadır. 

 • Birincisi kelime bilgisi bölümüdür.
 • İkincisi ise analojiler bölümüdür. 
 • Bu bölümler, benzer ancak aynı olmayan (eş anlamlı) sözcüklerle ilişkilendirerek, sözcük anlamlarındaki dilin anlaşılmasını, sözcük ilişkilerini ve nüansları test etmektedir.

4. Kısım: Yazı Örneği 

Orta ve Üst Düzey SSAT sınavlarda, yazma örneği bölümünde, sınava girenlere 2 sayfa ve ayrıca iki yazı yazma istemi sunulmaktadır.

 • Orta düzeydeki öğrencilere iki yaratıcı soru seçeneği sunulmaktadır.
 • Üst Düzey sınava girenlere bir deneme ve ayrıca reklam öğesi verilmektedir. 
 • Öğrenci iki seçenek arasından birini seçmek zorundadır. 
 • Yazı örneği bölümü 25 dakikadır.
 • Bu bölüm puana tabi tutulmamaktadır. 
 • Ancak yazı örneği, öğrencinin başvurduğu okuldaki kabul görevlilerine gönderilmektedir.

İlköğretim düzeyinde Secondary School Admission Test sınavı testinde ise, yazma örneği öğrencilere bir resim istemine yazılı yanıt vererek kendilerini ifade etme fırsatı verir. 

 • Öğrencilerden bir resme bakmaları ve kendilerine ne anlam ifade ettiğini anlatmaları istenmektedir.
 • Secondary School Admission Test sınavına girenler, ayrı olarak satın alınmadıkça kompozisyon sonuçlarını alamayacaklardır.
Yaşasın Eğitim
Yaşasın Eğitim, eğitim alanında tüm paydaşlara yararlı bilgi sunmak amacıyla bu alanda yayınlanan ulusal ve uluslararası eğitimi konu alan bilimsel çalışmaların yayınlandığı bir platformdur.

Toronto Üniversitesi’nin Yüz Yüze Faaliyetlere Güvenli Bir Dönüş İçin Hazırlanmasının Üç Temel Yolu

Önceki Makale

Harvard’ın 2022 Pekin Olimpiyatçıları İle Tanışın! Bölüm 2

Sonraki Makale

Bize Ulaşın

Email: info@conthealthme.com

Managed by Conthealhtme

Login/Sign up

Bize Ulaşın

Email: info@conthealthme.com

Managed by Conthealhtme